Bergarter/ Benedikte

Bergarter er satt sammen av flere mineraler. Mineraler er kjemiske forbindelser, molekyler og salter. Det er tre hovedtyper bergarter blir satt inn i, disse er magmatiske bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter. I dette blogginnlegget skal jry skrive om de forskjellige bergartene.

 

Bilderesultat for magmatiske bergarter

Magmatiske bergarter er bergarter som har blitt laget av størkna magma eller smeltet stein. Det som gjør at man kan skille magmatiske bergarter fra de andre bergartene er at magmatiske bergarter er prikkete. Magmatiske bergarter kan ha alt fra en glassaktig og finkornet overflate til en grovkornet overflate. Magmsriske bergarter blir delt inn i noen grupper, de er dagbergarter, gangbergarter og  dypbergarter.

Dagbergarter er magmatiske bergarter som er nær jordoverflaten og de kan forsake vulkanutbrudd. De blir kalt dagbergarter fordi de kommer ut om dagen.

Gangbergarter er bergarter som har størknet på vei oppover i sprekker og ganger.

dypbergarter er når magmaen har størknet på dypet.

Bilderesultat for sedimentære bergarter

Sedimentære bergarter er bergarter som har blitt dannet av leire, sand og grus. Disse har blitt fraktet med vann og vind. Man kan skille en sedimentær bergart fra de andre bergartene fordi sedimentære bergarter har en ganske glatt overflate og det  ser ut som at den er bygd opp i lag.

Bilderesultat for metamorfe bergarter

Metamorfe bergarter er bergarter som er laget av størknende sedimentære bergarter som har bitt presset ned i grunnen. Det kan komme av at to kontinentalplater kolliderer for da blir de utsatt for høyt trykk og høye temperaturer.  Det som skiller metamorfe bergarter fra de andre er at den metamorfe bergarten er stripete.

 

Kilder:

http://www.ig.uit.no/geostudiesamling/magmatiske.htm

http://www.naturarv.no/geologi.255666-31978.html

Trigger

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s