NEWTONS LOVER

Sir Isaac Newton (1643-1727, i følge den gregorianske kalender) blir sett på som en av tidenes største matematiker, vitenskapsmann og fysiker. Newton studerte bevegelse, gravitasjon og lys, og grunnla ved sine observasjoner den klassiske fysikk. Han har fått æren av å oppdage tyngdekraften. Det sies at Newton så et eple falle ned på bakken samtidig som månen kunne sees på himmelen, og forsto dermed prinsippet for gravitasjon. Han mente at den samme tyngdelov dro eplet ned mot bakken og holdt månen i bane, og konkluderte med at de samme naturlover gjaldt overalt i universet. Sir Isaac Newton har formulert de 3 fysiske lovene, også kjent som Newtons bevegelseslover.
230px-Compound_Microscope_1876
I realiteten måtte Newton gjennom en lang prosess som tok han flere år på å oppdage hvordan tyngdekraften fungerte. Da Newton hadde studert seg frem til hvordan tyngdekraften fungerte lot han være med å dele oppdagelsen. Den engelske naturfilosofen, Robert Hooke, holdt også på med de samme studiene om tyngdekraften som Sir Isaac Newton. Hooke visste ikke om Newtons oppdagelser, og sendte derfor i 1680 et brev til Newton om oppdagelsen sin. Newton likte ikke dette og publiserte dermed teorien om tyngdekraften i 1687. Newton fikk æren av å ha oppdaget tyngdekraften, mens Hooke beskyldte han for å ha tatt ideen hans.

Robert Hooke fikk senere æren av å oppdage mikroskopet.

Krefter oppstår mellom gjenstander som er i direkte kontakt, har elektrisk ladning, er magnetiske og utsettes for tyngdekraft. Krefter kan få gjenstander til å endre bevegelse, endre form og endre trykk.

Tyngdekraft/gravitasjonskraft er en tiltrekningskraft som virker mellom alle ting som har masse. Tyngdegraften trekker oss ned mot jorda, og er grunnen til at vi kan gå på bakken.

Normalkraft er det motsatte av gravitasjonskraft. Normalkraften til en gjenstand som ligger i ro er like stor som gravitasjonskraften og virker i motsatt retning av gravitasjonskrafen. Normalkraft er en kraft som virker med 90 graders vinkel fra underlaget på en gjenstand.

Newtons 1. lov:
“Et objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning, så lenge summen av kreftene som virker på gjenstanden er null”.

Når en gjenstand beveger seg i konstant fart vil alltid summen av kreftene som virker på den bli null, derfor gjelder denne regelen for gjenstander i ro også. Ligger en gjenstand i ro vil farten og kreftene som virker på gjenstanden konstant være på 0.

Et eksempel på Newtons 1. lov kan være en gjenstand, for eksempel en bok, som ligger i ro. Her vil normalkraften og tyngdekraften utligne hverandre slik at farten vil forbli på 0, inntil noen bruker kraft for å bevege på den. Tyngdekraften og normalkraften vil dermed ha lik kraft – kreftene virker mot hverandre for at gjenstanden skal kunne være i ro.

Newtons 2. lov:
“Summen av kreftene (F), som virker på en gjenstand, tilsvarer gjenstandens masse (m), multiplisert med akselrasjonen (a)”. Krefter måles i Newton (N), masse måles i kilo (kg), og akselerasjon måles i m/s*s.

Loven gir oss en sammenheng mellom masse, kraft og akselerasjon. Jo større masse, desto større kraft – og ved hjelp av formelen kan man regne ut tyngdekraften.

F = m*a
Bytt ut Kraft (F) med tyngdekraft/gravitasjonskraft (G).
Bytt ut akselerasjon (a) med tyngdens akselerasjon (g). Tyngdens akserelasjon (g) på jorda = 9,81 m/s*s.
Formelen for tyngdekraft: G = m*g

Newtons 3. lov:
“Når det virker en kraft på et legeme, vil det alltid virke en like stor kraft tilbake”.

Newtons 3. lov handler om krefter mellom to legemer, og forteller at kraften som virker på et legeme vil komme tilbake med like stor fart, trykk eller form. Et legeme defineres som en gjenstand. Loven gjelder kun om det er like tung masse uten friksjon.

Et eksempel på Newtons 3. lov kan bli utført ved å skyve et bord bortover gulvet. Du vil dermed automatisk gli bakover, som betyr at du får like stor kraft tilbake.

// JULIANE 10B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s