Fossile brensler/Benedikte

Fossile brensler er olje, kull og gass. De er alle energikilder som stammer fra organismer som levde for millioner av år siden. De fikk energi fra sola og den solenergien ble lagret som kjemiske forbindelser da organismene døde. Fossile brensler samlet energi fra grønne planter som ble lagret i forskjellige organiske stoffer, og etter det laget til fossile brensler.Så når vi brenner kull, olje eller gass så er det solenergi som har vært lagret i millioner av år vi brenner. Det er mange ulemper med fossile brensler, det er ikke en fornybar energikilde som vi si at det vil gå tomt og du kan ikke bruke den energien om igjen. Men på den andre siden så er det veldig lett å få tak i og det er nok til å holde i mange år fremover.    Norges viktigste eksportproduktet er olje og gass og de er en stor del av den norske økonomi. Forskjellen på kull, gass og olje er at kull ble dannet på jorda, mens olje og gass ble dannet på havbunnen. Alle organismer er satt sammen av proteiner,karbohydrater, vann, fett og arvestoff som etter det er satt sammen av karbon, hydrogen, oksygen, nitrogen og svovel. Det er noe de alle har til felles.

Kull er organiske bergarter som har et veldig stort karboninnhold de er 60-100%. Kull blir omdannet i jorda under trykk og høy temperatur. Først blir det dannet torv av døde trær og planterester, etter det blir det sakte dannes kull av torv. Rundt kull er det også veldig mye torv, hvis det er 5 meter med kull er det rundt 50-60 meter med torv rundt.  Det er mer hydrogen i kull enn det er i olje og gass. Der vi finner kull har det også vært gode vekstforhold til skog. Det er også noe som har gjort det mulig for vekst av skog på steder som Svalbard, dette er på grunn av den tropiske temperaturen som var det før.

kull

 

Olje er også en energikilde, men den inneholder mer hydrogen enn kull som vil si at den inneholder mer energi enn kull.  Olje ligger på havbunnen og er dannet av rester av planter og dyr som levde for flere millioner år siden. Olje blir dannet under høy temperatur og trykk. I Norge blir mye av oljen dannet av alger som levde under vann for mange millioner av år siden, det blir også dannet under høyt trykk og temperatur.

For å ta opp olje må man bore seg ned med et ca. 7cm langt bor og etter det sette et stålrør i hullet så veggene i hullet ikke raser. Etter det borer man noen fler hull så man står igjen med et 15 cm langt bor. Så sender men en boreslam gjennom borestrengen for det vil gi trykk på boreveggene. Etter boreslammet har kommet ut av borekrona så kjøler den ned og smører bordet mens den frakter sand og stein til overflaten. Når hullene er ferdig blir veggene sikret ved å sette in stålrør helt til bunnen. Over oljen blir det satt en ventil som regulerer oljestrømmen. Så lager man hull i stålrørene i nærheten av oljen og lar oljen strømme ut.

Olje2_400x300

Gass er en type fossilt brensel som blir funnet på samme steder som olje og kull. Gassen som er et fossilt brensel er naturgass. Naturgass er ca hvor en fjerdedel av energiforbruket vårt kommer fra. I Norge blir den meste gassen funnet ned i havet i Nordsjøen. Norge er den syvende største produsenten av gass og vi utgjør ca 3% av produksjonen av naturgass i hele verden. Gass er ikke en fornybar energikilde men det er beregnet at det vi har kan vare i ca.130 år. Gass blir sendt ut i to former når man han hentet den opp fra havbunnen, de heter våtgass og tørrgass.

Våtgass er flytene og inneholder mye av hydrokarbonene propan, butan og etan. Denne naturgassen er flytende under normalt trykk og varme.

Tørr gass er en type naturgass som ikke har så mange hydrokarboner som våtgass har. Den består av CH4 og metan.

I dette blogginnlegget har jeg skrivet om olje, kull og gass som alle tre er fossile brensler.

 

 

 

Kildene jeg har brukt er :

http://eis.no/energikilder/olje/

https://snl.no/våtgass

http://kunnskapsfilm.no/video/energi-fra-gass/

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s