Hydroksyler og karboksyler/ Benedikte

Hydroksyler:

organisk-kjemi

Hydroksyl er atomgruppen OH. Det er en binding hvor minst ett av karobonatomene er bundet til ett oksygenatom som etter det er bundet til ett hydrogenatom. For å sette navn på ett hydroksyl så må du først telle antall karbon som er i kjeden og se etter den største bindingen.Avslutt med “OL”. Den kjemiske formelen finner du ved å telle antall karbon og antall hydrogen som ikke inngår i hydroksylgruppa. Avslutt med “OH”.

Man finner hydroksyler i alkoholer.

 

karboksyler:

etansyre_edikksyre1321740642390

Karboksyler består av ett karbon, en dobbelbinding fra karbonet til ett oksygen og en hydroksyl. For å sette navn på Karboksyler så må du først telle antall karbon i kjeden og se etter den største bindingen . Avslutt med “syre”. For å finne den kjemiske formelen så må du telle opp alle karbon og hydrogen som ikke inngår i karboksylgruppa. Avslutt men “COOH”.

Man finner karboksyler i metansyre (maursyre), etansyre (eddik) og butansyre (smørsyre).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s