Hydrokarboner // Juliane

Dette blogginnlegget vil handle om hydrokarboner og videre litt om de forskjellige strukturformene som finnes. Jeg skal også forklare hvordan man navnsetter organiske forbindelser.

Hva er hydrokarboner?
Hydrokarboner, også kalt for organisk kjemi, handler om karbonforbindelser. Et hydrokarbon inneholder to grunnstoffer, hydrogen og karbon. Karbon har fire bindinger, mens hydrogen har en, og alle bindingene må være fullført før den er “komplett”. Dermed kan karbon binde seg med utallige atomer, som igjen kan lage flere stoffer. Det vil si at dobbelbindinger og trippelbindinger bare oppstår i mellom karbonatomer. For at karbonatomet skal holdes sammen kreves det elektronbindinger. Elektronbindinger dannes når karbonatomet deler ett eller flere elektronpar.

Navnsetting av enkle hydrokarboner:

Alkaner: Består av hydrogen og karbon med kun enkeltbinding mellom karbonene
Alkener: Består av hydrogen og karbon med minst en dobbeltbinding mellom karbonene
Alkyner: Består av hydrogen og karbon med minst en trippelbinding mellom karbonene
Navnsetting av organiske forbindelser og kjemisk formel:
For å kunne navnsette en organisk forbindelse, så må man først telle antall karbon som ligger etter hverandre i en rekke. Antall karbon vil gi følgende navn:

  1. Tell antall karboner i rekkefølge.

last-ned-1

2. Se på hvor stor er den største bindingen er. Hvis den største bindingen for eksempel er en enkel binding, alstå et alkan, vil den få -an i slutten av navnet.

3. Legg sammen ordet du fikk etter å telle antall karbon i rekkefølge og ordet du fikk ved å se på den største bindingen. Når du har lagt sammen disse har du navngitt et hydrokarbon.

Eksempel: Hvilket kjemisk navn har dette stoffet?

butan

I eksempelet er det fire karbonatomer. Ordet for fire karbonatomer er “but-“. Etter man har funnet antall karbon ser man etter hva det største bindingen er. I eksempelet er det kun enkeltbindinger, da blir det et alkan. Vi vet da et stoffet heter “butan”.

Strukturformel:

Bildet over viser strukturformelen for “butan”.
H har elektronparbinding
C har fire elektronparbindinger
Alle plasser skal fylles opp

Kjemisk formel:

  1. Tell antall karbon.
  2. Tell antall hydrogen.

Link til forsøksrapport om alkoholer:

https://realfagjentene.wordpress.com/2017/02/03/forsok-med-alkoholer/

– Juliane 1oB

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s