hydroksyl&karboksyl m

Hydroksyl kan bety enten et hydroksylradikal – OH· – eller en hydroksylgruppe. Sistnevnte forekommer først og fremst i organisk kjemi, hvor den er typisk for alkoholer, men finnes også i andre forbindelser som karboksylsyrer og karbohydrater. Også i en del uorganiske stoffer, som oksosyre svovelsyre, fosforsyre og salpetersyre finner vi hydroksylgrupper. Hydroksylgruppas egenskaper er svært avhengig av hvilke atomer og atomgrupper som sitter i nabostilling. I alkoholer er den praktisk talt nøytral, i karboksylsyrer svakt sur, mens den i de tre nevnte uorganiske syrene er sterkt sur.

karboksyl

Karboksyler består av ett karbon, en dobbelbinding fra karbonet til ett oksygen og en hydroksyl. For å sette navn på Karboksyler så må du først telle antall karbon i kjeden og se etter den største bindingen . Avslutt med “syre”. For å finne den kjemiske formelen så må du telle opp alle karbon og hydrogen som ikke inngår i karboksylgruppa. Avslutt men “COOH”.

Man finner karboksyler i metansyre (maursyre), etansyre (eddik) og butansyre (smørsyre).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s