FORSØK MED ALKOHOLER

26.01.17

Formålet med dette forsøket var å kunne skille forskjellige typer alkoholer fra hverandre, ved hjelp av lukt, farge og brennbarhet.

Utstyret vi brukte var:
– Fem skåler til å ha alkoholene i
– Fyrstikker til å tenne på alkoholene
– Prøver av de fem alkoholene, metanol, etanol, propanol, butanol, penta-1-ol
– Lab frakker og vernebriller
– Papirbiter for å navn sette og gjenkjenne alkoholene

Vi startet med å ta på oss lab frakker og vernebriller. Dette gjorde vi for sikkerhetens skyld, da vi holdt på med alkoholer med syrer.
Videre fikk vi utdelt de fem alkoholene fordelt i fem forskjellige skåler med navn på. Vi skulle lukte på hver av skålene, og skrive ned lukt og farge. Deretter skulle vi tenne på en og en alkohol og beskrive brennbarheten, som vi fylte inn i et skjema.

16466754_1226188927458576_1306271946_o
Når alle alkoholene var ferdig brent, ble det satt frem fem nye skåler. I skålene ble det helt i ny væske, hvor oppgaven var å se og lukte på alkoholene, og ut ifra det finne ut hvem av dem som var hvem. Deretter ble vi bedt om å tenne på alkoholene en etter en og skille dem fra hverandre, ut ifra lukt, farge og brennbarhet.

16466190_1226190550791747_152653857_o

Når det er snakk om alkoholer, tenker vi på den typen alkohol som kan få oss beruset, som for eksempel sprit, som igjen heter etanol. Stoffet etanol består av to karbonatomer, fem hydrogenatomer og en sidegruppe med et hydrogenatom og et oksygenatom.

Som en avsluttende konklusjon har jeg lært hvordan man skiller de ulike alkoholene: metanol, etanol, butanol, propanol og pantan-1-ol. Du kan skille alkoholene ved å se på fargen, konsistensen, brennbarheten eller å lukte til alkoholet.

// Juliane

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s