Hydrokarboner/benedikte

Alkaner, Alkyner og Alkener er bindinger. Hvis det er en enkeltbinding så er det alkan, hvis det er en dobbelbinding så er det alken og hvis det er en trippelbinding er det alkyn. Bindingen sier noe om hva hydrokarbonet sitt navn slutter på. Er det en enkelbindin slutter den på -an, hvis det er en dobbelbinding slutter den på -en og hvis det er en trippelbinding slutter den på -yn.

For å finne navnet til en hydrokatbon må du telle antall karboatomer som  er etter hverandre på en rekke.

1= Met-

2= Et-

3= Prop-

4= But-

5= Pent-

6=  Heks-

7= Hept-

Antall karbonatomer som er etter hverandre sier hva navnet starter på. Etter det finner du ut om det er en enkelbinding, dobbelbinding eller en trippelbinding dor da finner du endingen på navnte.- For eksempel Heksan heter Heksan fordi den har 6 hydroatomer etter hverandre på rekke og den har en enkelbinding.

 

Bilderesultat for heksan

Alkaner:

Alkaner er fellesnavnet til alle mettede hydrokarboner som er bundet sammmen med enkeltbindinger. Mettede hydrokaboner er når hydrogenatomet bare har plass til ett ekstra elektron i det ytterste skallet og kan derfor bare binde seg til ett annet atom med elektronparbinding. Så når alle ledige plasser er fylt med hydrogenatomer er det er mettet hydrokarbon. Det enkleste alkanet er metan og det finnes ørsmå mengder av det her på jorda.

Alkener:

Alkener er umettede hydrokarboner. Umettet hydrokarbon er når karbonatomer er når karboner er bundet sammen med dobbelt-etter trippelbinding og det ikke r plass til like mange hydrogenatomer i molekylet som når det bare er en enkeltbiding. Da er den umettet på hydrogen. Dobbeltbindingen gjør at alkenene reagerer lettere med andre stoffer. Det er fordi i dobbeltbindinger er det en ekstra arm som man kan bruke til å binde seg til andre atomer. Eten er det enkleste alkenet, det er den mest produserte organiske i verden.

Alkyner:

Alkyler har minst en trippelbinding og er umettet hydrokarboner.De brytes lett og reagerer raskt med andre stoffer.Det eneste alkynet er etyn som består av to hydrogenatomer og to karbonatomer.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s