Newtons lover – benedikte

Isaac Newton er en av  tidenes største vitenskapsmen og matematikere.Han studerte bevegelse, gravitasjon og lys. Han er mest kjent for newtons lover og de er:

lov nr 1: Et objekt forblir i ro eller fortsetter i en rettlinjet bevegelse med konstant fart hvis ingen kraft virker på legemet eller hvis summen av kreftene som virker på det er lik null.

Lov nr 2: Akselerasjonen til et objekt er direkte proporsjonal med resultantkraften som virker på legemet, og omvendt proporsjonal med legemets masse.

Lov nr 3: Om to objekter påvirker hverandre, er kraften som virker fra det første legemet på den andre like stor og motsatt rettet til kraften som virker fra det andre legemet mot den første.

Disse lovene handler om krefter.

Hva er krefter?

Krefter er noe som er mellom to gjenstander og kan ikke bare oppstå ut av det blå. Det er når to gjenstander treffes, har elektrisk ladning, er magnetiske eller utsettes for tyngdekraft. Dette kan få gjenstandene til å endre bevegelse, endre for eller endre trykk. Dette har noe med normalkraft og newton å gjøre. Normalkraft er en kraft som beveger seg oppover og newton er en kraft som beveger seg oppover. tyngdekraften er at man blir dratt nedover men vi kan stå på beina fordi normalkraften gir mottstand til newton osm da er tyngdekraften.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s