NEWTONS LOVER

Sir Isaac Newton (1643-1727, i følge den gregorianske kalender) blir sett på som en av tidenes største matematiker, vitenskapsmann og fysiker. Newton studerte bevegelse, gravitasjon, og lys, og grunnla ved sine observasjoner den klassiske fysikk. Han har fått æren av å oppdage tyngdekraften. Det sies at Newton så et eple falle ned på bakken samtidig som månen kunne sees på himmelen, og forsto dermed prinsippet for gravitasjon. Han mente at den samme tyngdelov dro eplet mot bakken og holdt månen i bane, og konkluderte med at de samme naturlover gjaldt overalt i universet. Sir Isaac Newton har formulert de 3 fysiske lovene, også kalt Newtons bevegelseslover.

I realiteten måtte Newton gjennom en lang prosess som tok han flere år på å oppdage hvordan tyngdekraften fungerte. Da Newton hadde studert seg frem til hvordan tyngdekraften fungerte lot han være med å dele oppdagelsen. Den engelske naturfilosofen, Robert Hooke, holdt også på med de samme studiene om tyngdekraften som Sir Isaac Newton. Hooke visste ikke om Newtons oppdagelse, og sendte derfor i 1680 et brev til Newton om sin oppdagelse. Newton likte ikke dette og publiserte i 1687 teorien om tyngdekraften. Newton fikk æren av å ha oppdaget tyngdekraften, mens Hooke beskyldte han for å ha stjelt ideen hans.

kanskje var det tilfeldig at de jobbet på det samme temaet, kanskje ikke? på grunn av uenigheter hadde de et fiendtlig vennskap resten av livene deres.

Robert Hooke oppdaget senere Mikroskopet.

  • Robert Hooke

 

  • Hva er “kraft”?

 

  • Newtons 1. lov:

 

  • Newtons 2. lov:

 

  • Newtons 3. lov:

 

  • Praktiske eksempler fra hver lov:

 

  • Bilder / animasjoner / filmer:

 

// Juliane 10B

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s