Newtons lover – benedikte

Isaac Newton er en av  tidenes største vitenskapsmen og matematikere.Han studerte bevegelse, gravitasjon og lys. Han er mest kjent for newtons lover og de er:

lov nr 1: Et objekt forblir i ro eller fortsetter i en rettlinjet bevegelse med konstant fart hvis ingen kraft virker på legemet eller hvis summen av kreftene som virker på det er lik null.

Lov nr 2: Akselerasjonen til et objekt er direkte proporsjonal med resultantkraften som virker på legemet, og omvendt proporsjonal med legemets masse.

Lov nr 3: Om to objekter påvirker hverandre, er kraften som virker fra det første legemet på den andre like stor og motsatt rettet til kraften som virker fra det andre legemet mot den første.

Disse lovene handler om krefter.

Hva er krefter?

Krefter er noe som er mellom to gjenstander og kan ikke bare oppstå ut av det blå. Det er når to gjenstander treffes, har elektrisk ladning, er magnetiske eller utsettes for tyngdekraft. Dette kan få gjenstandene til å endre bevegelse, endre for eller endre trykk. Dette har noe med normalkraft og newton å gjøre. Normalkraft er en kraft som beveger seg oppover og newton er en kraft som beveger seg oppover. tyngdekraften er at man blir dratt nedover men vi kan stå på beina fordi normalkraften gir mottstand til newton osm da er tyngdekraften.

 

NEWTONS LOVER

Sir Isaac Newton (1643-1727, i følge den gregorianske kalender) blir sett på som en av tidenes største matematiker, vitenskapsmann og fysiker. Newton studerte bevegelse, gravitasjon, og lys, og grunnla ved sine observasjoner den klassiske fysikk. Han har fått æren av å oppdage tyngdekraften. Det sies at Newton så et eple falle ned på bakken samtidig som månen kunne sees på himmelen, og forsto dermed prinsippet for gravitasjon. Han mente at den samme tyngdelov dro eplet mot bakken og holdt månen i bane, og konkluderte med at de samme naturlover gjaldt overalt i universet. Sir Isaac Newton har formulert de 3 fysiske lovene, også kalt Newtons bevegelseslover.

I realiteten måtte Newton gjennom en lang prosess som tok han flere år på å oppdage hvordan tyngdekraften fungerte. Da Newton hadde studert seg frem til hvordan tyngdekraften fungerte lot han være med å dele oppdagelsen. Den engelske naturfilosofen, Robert Hooke, holdt også på med de samme studiene om tyngdekraften som Sir Isaac Newton. Hooke visste ikke om Newtons oppdagelse, og sendte derfor i 1680 et brev til Newton om sin oppdagelse. Newton likte ikke dette og publiserte i 1687 teorien om tyngdekraften. Newton fikk æren av å ha oppdaget tyngdekraften, mens Hooke beskyldte han for å ha stjelt ideen hans.

kanskje var det tilfeldig at de jobbet på det samme temaet, kanskje ikke? på grunn av uenigheter hadde de et fiendtlig vennskap resten av livene deres.

Robert Hooke oppdaget senere Mikroskopet.

  • Robert Hooke

 

  • Hva er “kraft”?

 

  • Newtons 1. lov:

 

  • Newtons 2. lov:

 

  • Newtons 3. lov:

 

  • Praktiske eksempler fra hver lov:

 

  • Bilder / animasjoner / filmer:

 

// Juliane 10B