Hydrogen som energibærer

 

Hydrogen er det enkleste grunnstoffet vi har. Hydrogengass er molekyler som består av to hydrogenatomer. Det finnes ikke ren hydrogengass i naturen. Derfor må vi lage hydrogengass av andre stoffer.

Hydrogen er en energibærer. Fordi det ikke finnes noe lager av hydrogen på jorda, er hydrogen ingen energikilde. På samme måte som strøm er hydrogen en energibærer, det vil si en form vi kan omdanne energien vår til slik at den kan lagres og transporteres fra ett sted til et annet. For at H2 skal være en miljøvennlig energibærer er det viktig at energien vi bruker til å produsere hydrogen er miljøvennlig. Det vil ikke være miljøvennlig å produsere hydrogen med energi fra et kullkraftverk fordi det vil slippe ut CO2 når vi framstiller hydrogenet. Vi bruker fornybare energikilder til å lage hydrogengass, og det blir en langt mer miljøvennlig energiproduksjon.

Fordeler:

Hydrogen må framstilles fra en hydrogenholdig forbindelse som for eksempel vann eller naturgass.

Vi får ren enrgi og det vil bli mindre forurensning ved bruk av energi. Vi har for eksempel hydrogenbilder.

Bilderesultat for hydrogengass bil

Hydrogengass er fargeløs og luktfri, og den er ikke giftig!

Ulemper:

Hydrogengass har sine ulemper. Siden det lagres under stort trykk så kan transporten være vanskelig. Det er også veldig dyrt så det koster mye å fylle tanken opp med hydrogengass.

Bilderesultat for hydrogengass molekyl

// Juliane, Madelen og Benedikte

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s