BERGARTER // JULIANE 10B

Dette blogginnlegget skal generelt handle bergarter. Jeg skal fordype meg i noen spesifikke bergarter, og komme med faktaopplysninger om de ulike bergartene.

En bergart er kort sagt de faste materialene som jordskorpen er bygd opp av. Bergart er også et begrep som brukes for å klassifisere steiner. Læren om bergartene kalles for petrologi. Fjell kan bestå av flere typer bergarter. Bergartene er inndelt i tre hovedgrupper etter hvordan de har blitt dannet; magmatiske bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter.

Magmatiske bergarter:

Dette er steiner som har blitt til ved størkning av magma fra jordas indre.

Magmatisk bergart

Bildet illustrerer en magmatisk bergart.

Sedimentære bergarter:

Sedimentære bergarter dannes ved at kalkslam, leire, sand og grus (sedimenter) blir kittet sammen til en hard bergart på havbunnen eller på land. Etter hvert som nye lag legger seg over dem, presses lagene sammen og blir til harde lag av berg. I sedimentære bergarter kan det ofte være fossiler.

Sedimentære bergarter

Bildet illustrerer en sedimentær bergart.

Metamorfe bergarter:

Metamorfe bergarter eller omdannede bergarter blir dannet når en eller flere bergarter blir utsatt for høyt trykk, temperatur og/eller kjemisk påvirkning. De dannes for eksempel når kontinentalplater kolliderer, slik at nytt fjell blir laget. Metamorfe bergarter har ofte stripete eller bølget mønster.

Metamorfe

Bildet illustrerer en metamorf bergart.

Konklusjon:

En bergart er de faste materialene som jordskorpen er bygd opp av. Det finnes mange forskjellige sammensetninger og dermed mange forskjellige bergarter.

 

Kilder:

Trigger 10

http://www.nhm.uio.no/skoletilbud/undervisningsopplegg/hovedoya/geologi/bergarter-mineraler/typer/

 

// Juliane 10B

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s