Forventninger til matematikkundervisningen for 10. trinn // Juliane

I løpet av både 8. og 9. trinn lærte jeg mye nytt – noe klarte jeg fint, men det var også en del jeg strevde med. Det samme regner jeg med kommer til å skje i løpet av 10. trinn. Det kommer til å bli repetisjon av hva jeg allerede har lært, men det kommer samtidig til å være temaer som blir påbygd av vanskeligere stoff.

Jeg forventer av meg selv at jeg klarer å henge med og gjøre hva som er best mulig ut av skoleåret. Jeg skal også prøve så godt jeg kan på å forberede meg til de viktigste prøvene.

Jeg forventer av deg som lærer at vi eventuelt kan gå igjennom det jeg sliter med en ekstra gang, så jeg føler meg enda mer forberedt til eventuelle prøver.

Forventningene til klassen er at medelevene tar hensyn til at det er noen som er interessert i å lære. Det er til tider forstyrrende med mye bråk og uro, og jeg lærer ikke det jeg skal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s