Funksjoner // Juliane

 

Hva er en funksjon?

I matematikk er en funksjon en sammenheng mellom to mengder, slik at det til ethvert element i den første mengden (funksjonsargument, uavhengig variabel, x-verdi) blir tilordnet ett element i den andre mengden (funksjonsverdi, avhengig variabel, y-verdi).

 

Hvorfor likte jeg å lære om funksjoner?

Jeg likte å lære om funksjoner, fordi vi fikk veldig god tid på oss til å lære om temaet. I temaet om funksjoner lærte vi alt på skolen. I de andre temaene har vi gått veldig fort igjennom ting, og jeg føler at jeg har drevet med mye selvlæring hjemme.

 

Hva har jeg lært?

Jeg har lært hvordan jeg finner frem til en funksjon, samtidig som jeg klarer å sette alt inn i en egen tabell. Jeg har også lært hvordan man kan gå fra graf til funksjonsuttrykk.

 

Signatur:

Fabian O. Egbele

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s