Forskningsrapport

Forskningsrapport: Kjemisk reaksjon 10.11.2015 – Juliane, Benedikte og Madelen

Hypotese: Vi tror at det ikke skjer noen ting med væsken, og at alt er som før.

Utstyret vi brukte er: Stivelse, J, forkningsbriller og glassbeger/rør

Framgangsmåte: Vi blandet begge væskende i en kopp.

Resultat: væsken skiftet farge fra blank til en mørk farge.

Konklusjon: Dette skjedde fordi stivelse består av amylose og amylopekitn, begge to er satt sammen av forskjellige glukose-enheter. Amylose har glukose-enheter som er satt sammen til en lang kjede og amylopekitn har glukose-enheter som har mange greiner. De blir satt sammen til en spiral og den trekkes sammen, slik at fargen endres. Fargeskiftningen var en indikator – jodløsningen.