Naturkatastrofe – Skogbrann / Madelen

En skogbrann er en ukontrollert brann i naturen. Slike branner kan i tillegg til å forstyrre naturens gang, kreve menneskeliv og ødelegge hus og jordbruksområder. Det er en mobil brann, det vil si at den kan forflytte seg raskt og utgjør en annerledes utfordring for slokkemanskaper enn andre branner. Ca. 90 % av skogbrannene er nå menneskeskapt. Dette kan være ildspåsettelse, uforsiktig omgang med ild ved f.eks. grilling, gnister fra jernbane eller annen næringsvirksomhet. Skogbranner oppstår som regel ved tørke og hetebølger. Skogbrannfaren er ekstra stor i varme og tørre områder, særlig i perioder med sterk vind. Skogbranner forekommer mange steder i verden, spesielt der klimaet er fuktig nok til å gi grunnlag for vegetasjon, men med lange tørkeperioder om sommeren og høsten. I tørkeperioder blir løv og grener som har falt på bakken ekstra brennbare, og risikoen for skogbrann øker. Dager med sterk vind øker også faren for skogbrann, og hurtigere spredning hvis de først har oppstått.

Også i Norge hører skogbranner naturen til, men iallfall i historisk tid har de vært små i forhold til de skogbrannene som har vært i f.eks. Australia, USA og Indonesia. Det skyldes et kjølig klima, at skoger og annen brannfarlig vegetasjon gjerne er stykket opp av vassdrag, og av fjorder og nakne fjell.

En av de største skogbrannene skjedde i California i 2013. 89.000 hektar ble redusert til aske, og flere tusen mennesker deltok i slukkingsarbeidet. Brannen rammet et område som er større enn byene San Francisco, Oakland og San Jose til sammen. De mistenkte at det som startet skogbrannen var en cannabisplantasje.

Madelen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s