NATURKATASTROFER, TSUNAMI // JULIANE

Hva betyr tsunami?

Tsunami er et japansk ord. Tsu betyr havn, og nami betyr bølge. Tsunami betyr derfor havnebølge, og ble først tatt i bruk av japanske fiskere.

Hva er en tsunami?

En tsunami oppstår i forbindelse med undersjøiske jordskjelv, vulkanutbrudd eller skred på havbunnen. En tsunami er havets farligste bølge og det skal mye til for å lage en.

Hvordan oppstår en tsunami?

Jordskorpa er delt inn i flere plater som ligger oppå en bevegelig mantel. Mantelen er den delen av jorda som ligger mellom jordskorpa og kjernen. Jordskorpeplatene kan bevege seg 10 cm i året. I grensene mellom platene kan det oppstå så store spenninger at en av platene plutselig hever seg. Dette fører til rystelser i jordskorpa.

Hva skjer når den treffer land?

Når bølgen nærmer seg land suges vannet tilbake før den virkelige bølgen kommer. Dette fører til at bølgen blir kortere og høyere når den treffer land.

Hva skjedde i havet 26. desember 2004?

Den 26. desember 2004 oppsto en serie undersjøiske jordskjelv i Indiahavet. Bølgene traff først nordlige Sumatra, sørlige Thailand og Malaysia og deretter sørkysten av Sri Lanka. Rundt 4.000 nordmenn befant seg i land som ble rammet av tsunamien. 84 nordmenn, deriblant 26 barn under 18 år, døde i katastrofen. Et flertall av nordmennene mistet livet i Khao Lak i Thailand.

Hva har jeg lært?

Jeg har lært mere fakta om hva en tsunami er og hva en tsunami gjør. Samtidig har jeg også lært at mellom platene kan det oppstå så store spenninger at platene kan heve seg. Dette fører til rystelser i jordskorpa, og en tsunami kan oppstå. En tsunami kan føre til mange konsekvenser, så ille at flere tusen mennesker kan miste livet sitt.

Kilder:

Jeg har funnet mere fakta fra nettsider, som f.eks. Wikipedia, Store Norske Leksikon og NRK. I tillegg til det jeg har funnet på nettsider, var det en del faktaopplysninger jeg kunne utenom, før vi startet med oppgaven. Fakta jeg selv kunne, har jeg lært av en dokumentar om tragedien, i 2004, i Thailand.

// Juliane

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s