Spenning, strøm og motstand

 

Spenning:

Elektrisk spenning er forskjellen på elektrisk ladning mellom to punkter. Altså hvor mange flere ladde partikler det er på det ene stedet enn det andre. Det er spenningen som driver strømmen i en krets. Når det er tomt for elektroner, er batteriet flatt.

Strøm:

Elektrisk strøm er transport av elektrisk ladde partikler. Jo høyere strøm, jo flere ladde partikler passerer gjennom f.eks. en ledning. Strøm er elektriske ladninger som beveger seg. Strøm måles i ampere (A).

 Motstand:

Den elektriske motstanden i et materiale forteller noe om hvor god evne det har til å lede strøm.

Ohms lov:

Ohms lov beskriver sammenhengen mellom elektrisk spenning, motstand og strøm. Den sier noe om forholdet mellom spenningen og strømmen som beveger seg gjennom et materiale. De fleste elektriske kretser følger Ohms lov, men det hender vi ikke kan bruke den.

-Madelen, Benedikte og Juliane.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s