Refleksjonsnotat / Juliane

Hva? : Det var gøy å drive med temaet “elektrisitet” i naturfag. Grunnen til at det var gøy var fordi vi koblet sammen batteri, ledninger osv…

Hvorfor? : Temaet var gøy og interessant, fordi vi utførte en hendelse. Vi gjorde noe annet enn å bare skrive i boka. Jeg syns timene blir mere interessante når vi gjør forsøk. Jeg syns det blir mere morsomt å lære nye ting, og håper at vi kan gjøre nye og andre forsøk litt flere ganger.

Hvordan? : Jeg lærer best i timene når vi gjør forsøk. Dette er fordi jeg ser temaet/tingene på en litt annen måte enn å bare lese det i boka.

– Juliane

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s