Forventninger / Madelen

Mine forventninger til neste år i naturfag og matte i naturfagen er at læreren er flink til å lære oss ting, at jeg/vi i klassen forstår hva vi lærer i faget. Mine forventninger til meg selv er at jeg skal få med meg det meste og at jeg skal mestre dett’a her.

😀

Forventninger / Juliane

Mine forventninger til neste år (9. klasse) – både til faget og meg selv i matematikk og naturfag:

Mine forventninger er at innholdet i fagene kommer til å bli vanskeligere. Jeg håper på å lære nye ting som jeg får bruk for senere. Jeg skal jobbe godt i alle timer, samtidig som jeg skal prøve på å være mest mulig effektiv.

– Juliane

Refleksjonsnotat / Juliane

Hva? : Det var gøy å drive med temaet “elektrisitet” i naturfag. Grunnen til at det var gøy var fordi vi koblet sammen batteri, ledninger osv…

Hvorfor? : Temaet var gøy og interessant, fordi vi utførte en hendelse. Vi gjorde noe annet enn å bare skrive i boka. Jeg syns timene blir mere interessante når vi gjør forsøk. Jeg syns det blir mere morsomt å lære nye ting, og håper at vi kan gjøre nye og andre forsøk litt flere ganger.

Hvordan? : Jeg lærer best i timene når vi gjør forsøk. Dette er fordi jeg ser temaet/tingene på en litt annen måte enn å bare lese det i boka.

– Juliane

Refleksjonsnotat/ Benedikte

 

Den positive opplevelsen jeg har valgt er da vi lagde raketter med fyrstikker, aluminiumsfolie og en binders. Vi lagde raketten og etter det så tente vi den på noen ganger så fløy den og noen ganger ikke. Vi lagde også slowmo videoer på mobilene våre av når rakekketen fløy.

Denne opplevelsen er en positiv opplevelse fordi det var morsomt å lage den og jeg lærte hvpdan man kunne lage en rakket av fyrstikker, aluminiumsfolie og en binders.

Refleksjonsnotat / Madelen

Positiv opplevelse i naturfag

Det var en oppgave om at vi skulle skrive om en planet i solsystemet i en gruppe. Gruppa skulle lage en plakat, pluss en mYoutime. Det var morsomt at vi skulle lage en plakat sammen, for da jobber man bedre, og det blir mer kreativt med en plakat – for da kan man ”dekorere” den sånn som man vil. Det er også alltid gøy å jobbe i grupper, for da er man aldri alene om noe, og man får lettere hjelp. Det gikk også greit med mYoutimen, og det er også bra at vi hadde det også, sånn at vi får gjort noe litt mer ”seriøst” enn å bare tegne og klippe og lime på en plakat. Dette syntes jeg var en positiv opplevelse i naturfagen.